MARTech Serwis Mariusz Czyż. Marii Walewskiej 35. 26-624 Kowala

Instalacja młota hydraulicznego

Jak wielu z Państwa zapewne wie podczas doboru młota hydraulicznego najważniejszymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę są: masa maszyny- nośnika, nominalne ciśnienie pracy młota oraz zalecany przepływ oleju.
Powyższe informacje podawane są w danych technicznych, niekiedy, w bardzo szerokim zakresie. Zdarza się, iż urządzenie pracuje na minimalnym dopuszczalnym przepływie oleju i jednocześnie przy maksymalnym jego ciśnieniu. Często jesteśmy pytani czy tak można oraz jak istotne są powyższe dane i jak wpływają one na żywotność i wydajność urządzenia. Dlatego też w dalszej części tekstu postaramy się wyjaśnić część wątpliwości, wykorzystując pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.
Młoty hydrauliczne firmy ZAMO są zaprojektowane do pracy przy zakładanym szerokim zakresie przepływu oleju i ściśle określonym maksymalnym ciśnieniu w linii powrotu oleju. Podczas instalacji obecność serwisanta zapewnia, że powyższe wartości mieszczą się w określonych granicach oraz, że zawór przelewowy został sprawdzony i ustawiony.
Co robi serwisant podczas instalacji? 
Używając przepływomierza hydraulicznego sprawdza maksymalną wydajność linii zasilania na koparce lub innym nośniku. Następnie ustawia przepływ oleju w linii młota na średnią wartość dostosowując ją do wymogów konkretnego młota i ustawia zawór przelewowy na maksymalną dopuszczalną dla młota wartość. Jednocześnie sprawdza się ciśnienie w linii powrotu oleju. Gdy młot jest już zainstalowany i podłączony do instalacji zasilającej sprawdza się ciśnienie pracy.
Ciśnienie pracy powinno być niższe od nastawy zaworu przelewowego o 30-40%.
Co może się stać, gdy przepływ oleju i ciśnienie w linii powrotu przekracza ustawione wcześniej wartości? 
Ciśnienie pracy zacznie wzrastać, znacznie redukując żywotność elementów układu hydraulicznego koparki, co z kolei ma wpływ na wydajność młota. Jednocześnie może dojść do grzania oleju.
Jak często należy sprawdzać instalację młota hydraulicznego? 
Wszyscy wiemy, jak ważna jest regularna obsługa. Ideałem byłoby sprawdzanie układu hydraulicznego młota przy każdej przerwie obsługowej. Tak się nie dzieje, ponieważ omawiane przez nas pomiary wymagają odpowiednich narzędzi i mierników. Dlatego też zalecamy sprawdzenie instalacji przynajmniej po każdym przeglądzie okresowym młota. Pamiętać jednak należy, iż podczas każdego postoju dobrze jest sprawdzić ciśnienie pracy.
Jeśli koparka używana jest przede wszystkim do pracy z młotem hydraulicznym, czy wymaga wtedy szczególnej obsługi? 
Większość producentów zaleca w takim wypadku częstsze wymiany oleju, gdyż praca młota hydraulicznego może szybciej zmniejszać jego lepkość.
Jeśli kupię młot konkurencyjnej firmy, czy inspekcja instalacji nadal będzie konieczna?
Niektóre konkurencyjne urządzenia są nawet bardziej czułe i wrażliwe na nieodpowiednie ciśnienie i przepływ oleju. Sprawdzanie warunków pracy młota zawsze jest koniecznością.