MARTech Serwis Mariusz Czyż. Marii Walewskiej 35. 26-624 Kowala

Dla klienta

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARTECH SERWIS Mariusz Czyż z siedzibą w Mazowszanach. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w zakładce ” Dla klienta”.

Dla klienta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARTECH SERWIS Mariusz Czyż, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,  przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata, w tym tajemnicy zawodowej i zakazu konfliktu interesów  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.